Fagdag palliasjon på Campus Helgeland

FAGDAG PALLIASJON
FOR BARN OG UNGE MED
OMFATTENDE FUNKSJONSNEDSETTELSER
CAMPUS HELGELAND MO I RANA
23. MARS 2017 KL. 08.30 – 15.00
ET SAMARBEID MELLOM RANA KOMMUNE, NORD UNIVERSITET,
TERMIK RANA, NFU RANA LOKALLAG
Målgruppe:
Personale som jobber med barn/unge/voksne med omfattende
funksjonsnedsettelse i bolig og avlastning, i MTA, barnehage, skole,
i omsorgsavdelinga, barne- og familieavdeling, helsesøstertjenesten,
fastleger, sykehus, Habiliteringsteam, PPT, lærere og studenter.
Foreldre, pårørende, NFU, frivillige i Termik og Home-Start.
PROGRAM
Kl. 08.30 – 08.45 VELKOMMEN V/ANETTE FOSSE
Kl. 08.45 – 09.15 PÅRØRENDEHISTORIE
Kl. 09.30 – 11.15 NATASHA PEDERSEN
• GRUNNLEGGENDE INNFØRING I BARNEPALLIASJON
• HVA ER BARNEPALLIASJON?
• HVILKE BARN OG UNGE VIL HA UTBYTTE AV EN SLIK TJENESTE?
• HVORDAN MØTE FAMILIER I KRISE?
• HVORDAN KOMMUNISERE MED BARN OG UNGE SOM IKKE HAR SPRÅK?
• HVILKEN SÆRLIG UTFORDRING ER DET I SMERTELINDRING TIL BARN OG UNGE?
• HVA SIER FORSKNINGEN OM VILKÅR FOR BARNEPALLIASJON VERDEN OVER?
• RETNINGSLINJER NOU
Kl. 11.15 LUNCH
Kl. 12.00 – 13.45 NATASHA PEDERSEN FORTSETTER
Kl. 14.00 – 15.00 BENTE ØDEGÅRD
«TOLKNING AV SIGNALER OG SYMPTOMER,
OG KARTLEGGING AV ÅRSAK TIL SMERTER»
VEL HJEM!
BINDENDE PÅMELDING: KR 275,- INKL LUNSJ / STUDENTER KR 100,- INKL LUNSJ.
Deltakere får et informasjons og opplysningshefte i barnepalliasjon, og 1 eks. av tidsskrift.
Bestilling av grunnbok i barnepalliasjon samme dag vil bli til Foreningens medlemspris.
PÅMELDING INNEN 2. MARS – TRYKK HER

Det er stengt for kommentarer.