Få hjelp

Hvilken hjelp kan jeg få?

Etter avtale kan vi gi hjelp som et supplement til det offentlige helsevesenet. Frivillige kan være hos den syke, pårørende kan da få mulighet til litt fri eller hvile seg.

Oppgaver som frivillige kan ta på seg:

  • avlaste pårørende ved å være hos den syke heime eller på institusjon/sykehus
  • være sammen med aldersdemente pasienter som avlastning for pårørende
  • være ledsager for eldre og syke som skal til lege eller sykehus andre steder i landet.
  • være behjelpelig med å formidle kontakt med andre hjelpeinstanser

Hvordan får jeg hjelp?

I utgangspunktet kan alle i Rana kommune med en alvorlig eller langvarig sykdom få hjelp. Hjelpen er gratis. Henvendelse kan gjøres direkte til Termik, og i samarbeid med bruker, pårørende eller den som ber om hjelp på vegne av brukeren planlegger vi hvilken hjelp Termik kan gi. Forespørsel om hjelp fra Termik kan også rettes til hjemmetjenesten, som så formidler forespørselen videre til oss.

Det er stengt for kommentarer.