Om Termik

Hva er Termik?

Termik står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer, kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlasting og omsorg fra en frivillig.

Termik Rana har som formål å bruke frivillige til avlastning og støtte for alvorlig syke mennesker og deres pårørende i  kommunen.

De frivilliges hjelp består som regel av hjemmebesøk en gang hver 14.dag, evt at du får besøk en gang i uka,  med besøk av 2 forskjellige frivillige. Hyppigere avlastning kan avtales for en kortere periode. Vi følger også pasienter til lege/sykehus ut av kommunen, hvis pasient ikke har pårørende som kan stille opp og trenger følge.

Det er stengt for kommentarer.