Unge og eldre

Prosjekt ”Unge frivillige i de eldres hverdag” – prosjekt avsluttet høst 2014

Prosjektbeskrivelse

Termik Rana søkte i 2010 Extrastiftelsen om støtte til å drive det 3-årige prosjektet ”Unge frivillige i de eldres hverdag”. Prosjektleder ble ansatt i 40% stilling 15.08.2011, og er ansatt i  3 år.

Prosjektet ønsker å gi unge, fremtidige helsearbeidere, ett innblikk i de eldres hverdag i sykehjem. Samtidig vil prosjektet bidra til at beboerne ved sykehjemmet får en sosial, aktiv og meningsfull dag. Elever ved Helse- og sosialfag gis tilbud om å være frivillige i sykehjem i skoletiden. Aktivitetene er av sosial og medmenneskelig art.

Samarbeidspartnere:

Termik Rana v/prosjektleder

Rana Kommune v/Selfors sykehjem

Polarsirkelen vgs. v/avd. Helse- og sosialfag

artikkel_forside_unge frivillige_rana blad_10mai_2013

Artikkel_unge frivillige_ Rana Blad_10.mai_2013

Det er stengt for kommentarer.